Contact

Meer over ScientiaFiscalis

Dr. Yvonne (M.) Tigelaar-Klootwijk is zelfstandig belastingadviseur en verzorgt vanuit haar onderneming tevens cursussen en lezingen op fiscaal gebied. Als belastingadviseur kan zij worden ingeschakeld voor adviezen waar het betreft de ondernemer die zijn onderneming drijft in een eenmanszaak, samenwerkingsverbanden, de directeur grootaandeelhouder en de fiscale problematiek betrekking hebbende op kapitaalvennootschappen. Ook het geven van een second opinion behoort tot de mogelijkheden. 
In de afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de fiscale bedrijfsopvolgingsproblematiek. Dit heeft in november 2013 geleid tot een promotie met als onderwerp ‘Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen, een onderzoek naar fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten’. De handelseditie van het proefschrift is opgenomen in de Fiscale Monografieënreeks van Kluwer (nr. 141). 
Mooi aansluitend op de interesse van Yvonne in de bedrijfsopvolgingsproblematiek is dat zij vanaf 2013 hoofdredacteur is van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging.
 
Yvonne Tigelaar-Klootwijk is tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ook daar verzorgt zij colleges op een breed terrein. Bij deze universiteit is zij ook opgeleid tot fiscaal econoom. 
 
Cursussen en lezingen kunnen zowel inhouse worden verzorgd als voor organisaties die onderwijsactiviteiten aanbieden. In dat kader worden onder andere cursussen verzorgd voor het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB), het Register Belastingadviseurs (RB) en voor de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA).

icntwitter
icnlinkedin

yvonne

 

Scientia Fiscalis
Dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk
Tel: 06 270 224 24
ymtigelaar@gmail.com